Orkesten

Momenteel is Geert Jan als dirigent verbonden aan een drietal orkesten. Daarnaast valt hij regelmatig in voor collega-dirigenten tijdens repetities en concerten.

Sinds 2006 heeft Geert Jan Muziekvereniging Te Riele in Braamt onder zijn hoede, een kleine maar serieuze groep muzikanten. Wegens de minimale bezetting heeft het orkest zich beperkt tot het geven van concerten (ca. 3 per jaar). Een enkele keer verleent het orkest nog medewerking aan een optocht in Braamt, dit in samenwerking met de Drumfanfare.
Voor 2013/2014 staan er grote projecten op stapel voor wat betreft ledenwerving en jeugdopleiding, in samenwerking met basisschool ‘De Boomgaard’.

In december 2010 heeft Geert Jan het dirigeerstokje bij Excelsior in Warnsveld overgenomen van Hans Wolters, die dit orkest ruim 30 jaar leidde. De vereniging zit in de lift, het harmonieorkest mag zich verheugen op een stijgend ledenaantal en er wordt hard gewerkt aan het inrichten van de jeugdopleiding. Er wordt veel aandacht geschonken aan een gebalanceerde muziekprogrammering, waarbij voldoening over het behaalde resultaat en vooruitgang voorop staat.

Het recentst is de aanstelling als dirigent van het fanfareorkest van de West-Arnhemsche Muziekvereniging (WAMV). Dit orkest komt uit in de 3e divisie van de KNFM, neemt een prominente plek in de wijk in en gaat geregeld artistieke uitdagingen aan door medewerking te verlenen aan velerlei projecten in de regio Arnhem.

www.muziekverenigingteriele.nl

www.excelsiorwarnsveld.nl

www.wamv.nl

DigiConcept | StudioOzz